Phục hồi chức năng cho trẻ bại não

Vận động trị liệu

Dựa theo các mốc phát triển về vận động thô của trẻ:

Hệ thống Phân loại Chức năng Vận động Thô (GMFCS) là một phân loại gồm 5 mức độ mô tả chức năng vận động thô của trẻ bị bại não dựa trên vận động trẻ tự khởi phát, chú trọng đặc biệt đến khả năng ngồi và đi. 5 bước GMFCS bao gồm:

Kiểm soát đầu cổ -> Lẫy -> Ngồi -> Quỳ -> Bò -> Đứng -> Đi -> Chạy

Người đánh giá: Bác sĩ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, điều dưỡng quen thuộc với chức năng vận động thô của trẻ cùng với một phụ huynh hoặc người chăm sóc.

Cách thực hiện: Nhân viên y tế hỏi các câu hỏi với trẻ, phụ huynh hoặc người chăm sóc để xác định mức độ di chuyển chức năng. Mức độ đánh giá giá được thực hiện thông qua báo cáo của bố mẹ/người chăm sóc hoặc qua quan sát trong buổi hẹn thông thường.

Dựa theo thể lâm sàng bại não:

Hoàn thành mốc vận động trước rồi chuyển sang mốc sau.

Huấn luyện giao tiếp và ngôn ngữ

 • Huấn luyện kỹ năng giao tiếp sớm:

Mục tiêu của giao tiếp là giúp trẻ bị bại não học tập, học cách gửi thông tin, dần xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh; tự lập hay kiểm soát được sự việc.

Huấn luyện về giao tiếp sớm bao gồm:

 1. Kỹ năng tập trung.
 2. Kỹ năng xã hội.
 3. Kỹ năng bắt chước.
 4. Kỹ năng chơi đùa.
 5. Giao tiếp bằng cử chỉ, tranh ảnh.
 • Huấn luyện các kỹ năng về ngôn ngữ:

Huấn luyện kỹ năng ngôn ngữ: bao gồm kỹ năng hiểu ngôn ngữkỹ năng diễn đạt bằng ngôn ngữ. Để huấn luyện trẻ kỹ năng hiểu ngôn ngữ phải tuân theo nguyên tắc dạy hiểu ngôn ngữ như sau:

 • Trẻ phải hiểu, biết ý nghĩa của âm thanh, từ và câu trước khi nói.
 • Nói chuyện nhiều với trẻ, dùng ngôn ngữ đơn giản, nói chậm, to.
 • Sử dụng dấu hiệu để giúp trẻ hiểu.
 • Chỉ sử dụng 1 vài đồ vật hoặc tranh ảnh, chỉ một người hướng dẫn
 • Động viên khen thưởng đúng lúc.

Mục tiêu hướng đến là giúp trẻ tự nói/làm dấu/ chỉ vào các bức tranh.

 • Huấn luyện kỹ năng nhà trường:
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zalo Facebook