Dị tật bàn chân

Tật bàn chân là một trong những dị tật bẩm sinh hay xảy ra ở trẻ em.

Bàn chân tật có thể xảy ra ở một hoặc cả hai chân của trẻ. Trẻ có thể bị bàn chân vẹo trong hoặc bàn chân vẹo ngoài. Trên lâm sàng thường hay gặp các trường hợp bàn chân bị cong vẹo vào bên trong nhiều hơn.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zalo Facebook